Produkty możesz także obejrzeć i kupić w naszym salonie w Warszawie

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego Świat Łazienek XXI w. Anioł Anna obowiązujący od dnia 03.03.2020 r.

Sklep internetowy Świat Łazienek XXI w. Anioł Anna (zwany dalej także „Sklepem”), działający pod domeną www.swiatlazienek.com.pl, prowadzony jest przez Anioł Annę (zwaną dalej także „Sprzedawcą”), prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Świat Łazienek XXI w. Anioł Anna. Numer NIP: 8251972213. Numer REGON: 060351394. Siedziba przedsiębiorcy mieści się przy ul. Bartyckiej 24/26 pawilon 227, 00-716 Warszawa.

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu Świat Łazienek XXI w. Anioł Anna.
2. Do korzystania z usług Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu wraz z oprogramowaniem koniecznym dla wyświetlania stron www.
3. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie, zwaną dalej Kupującym jest konsument (w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) lub osoba nieposiadająca statusu konsumenta.
4. Przedmiotem sprzedaży są towary prezentowane przez Sklep na stronie www.swiatlazienek.com.pl w chwili składania zamówienia.
5. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze nie zawiera kosztów przesyłki.
6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towarów, wprowadzania oraz wycofania towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących.
7. W celu umożliwienia pełnego korzystania ze wszystkich możliwości Sklepu, Kupujący może się zarejestrować. Rejestracja jest dobrowolna i nie jest konieczna do składania zamówień w Sklepie.
8. Zamówiony towar należy odebrać osobiście w siedzibie sklepu. Na życzenie klienta możemy go dostarczyć transportem własnym lub zorganizować transport za pomocą firmy kurierskiej/przewoźnika.

 

§ 2
Składanie zamówień

1. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu można składać przez całą dobę. W celu zamówienia Kupujący powinien dodać wybrany prze siebie towar do koszyka, a następnie postępować zgodnie z dalszymi wskazówkami.
2. Zawartość sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Kupujący składa ofertę kupna określonego towaru. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep.
3. O przyjęciu zamówienia do realizacji Kupujący jest informowany poprzez pocztę e-mail lub telefonicznie, zdarza się że producenci udostępniają promocje ilościowe (tzw. do wyczerpania zapasów) w przypadku gdy producent poinformuję nas o wyczerpaniu zapasów zastrzegamy sobie prawo do anulowania zamówienia.
4. Anulowanie zamówienia przez Kupującego jest możliwe do czasu gdy zamówienie nie zostało jeszcze potwierdzone. W tym celu należy kliknąć „Anuluj” po zalogowaniu się na swoje konto (zakładka „Twoje konto”) lub skontaktować się mailem ze Sklepem pod adresem: sklep@swiatlazienek.com.pl
5. Aktualny status realizacji zamówienia zarejestrowany Kupujący może sprawdzić po zalogowaniu się na swoje konto (klikając „Twoje konto” na stronie Sklepu). Niezarejestrowany Kupujący może otrzymać informacje o statusie realizacji swojego zamówienia kontaktując się ze Sklepem mailem lub telefonicznie.
6. Kupujący może wybrać jeden z poniższych sposobów realizacji płatności:
1a) przelewem w PLN na rachunek bankowy Sklepu Santander Bank Polska S.A.
      73 1090 0088 0000 0001 4444 9649
1b) przelewem w EUR na rachunek walutowy Sklepu Santander Bank Polska S.A.
      Numer IBAN PL79109000880000000144449735
      Kod BIC/SWIFT WBKPPLPP
- w przypadku wyboru opcji wysyłka kurierska przedpłata
- w przypadku wyboru opcji dostawa własnym transportem Sklepu (Warszawa)
- w przypadku wyboru opcji odbiór osobisty w salonie sprzedaży Sklepu
2) gotówką przy odbiorze przesyłki (za pobraniem)
- w przypadku wyboru opcji wysyłka kurierska pobraniowa
- w przypadku wyboru opcji dostawa własnym transportem Sklepu (Warszawa)
3) gotówką osobiście w siedzibie Sklepu (przy ul. Bartyckiej 24/26 pawilon 227,00-716 Warszawa) w przypadku wyboru opcji odbiór osobisty w salonie sprzedaży Sklepu.
4a) kartą płatniczą (Blue Media) - Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia musi być wskazany od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej zamawiającego.

4b) kartą płatniczą (PayByNet) - każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez PayByNet Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. z siedzibą w Warszawie i (co może chwilę potrwać) z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do magazynu w celu przygotowania skompletowania i przygotowania wysyłki.
5) eRaty Santander Consumer Bank.

UWAGA!!!! POWYŻSZE OPCJE PŁATNOŚCI DOTYCZĄ PRODUKTÓW STANDARDOWYCH, PODCZAS AKCEPTACJI ZAMÓWIENIA SPRZEDAWCA POINFORMUJE JEŚLI ZAMAWIANY TOWAR JEST NIETYPOWY (TZN. NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE DOSTOSOWANY POD KLIENTA). MOŻE WYSTĄPIĆ KONIECZNOŚĆ WPŁATY CAŁOŚCI WARTOŚCI ZAMÓWIENIA LUB JEJ CZĘŚCI (PRZEWAŻNIE 30 %)

§ 3
Realizacja zamówień

1. Warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy rejestracji lub przy wypełnianiu formularza zamówienia prawdziwych danych osobowych i kontaktowych.
2. W przypadku gdy zajdzie podejrzenie błędnego wypełnienia formularza rejestracyjnego lub formularza zamówienia albo gdy zamówienie budzi uzasadnione zastrzeżenia obsługa Sklepu dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia złożenia zamówienia.
3. Sklep realizuje wysyłkę zamówionych towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej lub własnym transportem (na terenie Warszawy ). Możliwy jest także odbiór osobisty przez Kupującego w siedzibie Sklepu, jeśli Kupujący wybrał taką opcję przy zamówieniu (odbiór osobisty możliwy wyłącznie po potwierdzeniu przez Sklep dostępności produktów w salonie sprzedaży). Szczegóły dotyczące wysyłki znajdują w zakładce:
„koszty dostawy” na stronie Sklepu, której regulacje są integralną częścią niniejszego regulaminu.
4. Sklep dołoży wszelkich starań, aby przesyłka została nadana w możliwie jak najkrótszym terminie. Przy wszystkich towarach w ich opisie podany jest termin dostawy. Szczegóły dotyczące terminów realizacji zamówienia znajdują w zakładce:
„termin realizacji zamówienia” na stronie Sklepu, której regulacje są integralną częścią niniejszego regulaminu. Całkowity termin realizacji zamówienia (wraz z dostawą) zostanie potwierdzony (mailowo i/lub telefonicznie) przez sprzedającego w momencie przyjęcia przez niego zamówienia do realizacji.
5. W przypadku, gdy zamówienie nie będzie możliwe do zrealizowania, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie zawiadomiony, najpóźniej jednak w ciągu maksymalnie 30 dni od dnia zawarcia umowy, zaś Sprzedawca zwróci w tym czasie otrzymaną od Kupującego sumę pieniężną za niezrealizowane zamówienie. Zamiast zwrotu pieniędzy Kupujący może ponadto wyrazić  zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia.
6. Wraz z towarem Kupujący otrzymuje dowód zakupu, tj. fakturę VAT.
7. Informacje o kosztach związanych z wysłaniem przesyłki są uwidaczniane w procedurze składania zamówienia (w formularzu zamówienia). Koszty przesyłki doliczane są do każdego zamówienia i ponoszone są przez Kupującego. Szczegóły dotyczące kosztów przesyłki znajdują w zakładce:
„koszty dostawy” na stronie Sklepu, której regulacje są integralną częścią niniejszego regulaminu.
8. W momencie odbioru przesyłki od kuriera bez zastrzeżeń, zgodnie z art. 548 
§ 1 Kodeksu cywilnego, z chwią wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.

§ 4
Zasady odbioru towaru i reklamacje dostaw
Klient zobowiązany jest do sprawdzenia towaru w obecności kuriera.
- Szczególną uwagę proszę wykazać przy odbiorze wanien, kabin, ceramiki i przesyłek posiadających jakiekolwiek ślady uszkodzeń na opakowaniu zewnętrznym.
- Reklamacje dotyczące rozbieżności dostawy z dokumentem faktury (FS) muszą być zgłaszane pisemnie do działu reklamacji maksymalnie w ciągu 24 godzin od dostawy. Po tym czasie ewentualne reklamacje nie będą uwzględniane.
- Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki, które powstały podczas transportu będą rozpatrywane tylko w przypadku spisania w obecności kuriera protokołu reklamacyjnego.

a)    Art. 76 Prawa Przewozowego
Przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że: 
1) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego; 
2) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika; 
3) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika; 
4) szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem 

b)    W przypadku powoływania się na art.76 pkt 4 PP prosimy o dokumentacje tego, że szkoda powstała podczas transportu i przesłanie reklamacji w terminie max. 6 dni od daty odbioru, tak abyśmy mieli możliwość zareagować.

c)   Za źle spisany protokół – zabezpieczający interesy kuriera – odpowiedzialność ponosi Klient.
Podstawowe błędy przy wypełnianiu protokołu:
opakowanie zewnętrzne – nie uszkodzone 
opakowanie wewnętrzne – brak
oznakowanie ostrzegawcze – brak

§ 5
Reklamacje

1. Świat Łazienek XXI w. Anioł Anna  odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej, pod adresem reklamacje@swiatlazienek.com.pl , za pomocą formularza kontaktowego, lub w formie pisemnej na adres Świat Łazienek XXI w. Anioł Anna podany w górnej części Regulaminu. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

o    imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta,

o    datę zawarcia zamówienia stanowiącej podstawę reklamacji,

o    numer zamówienia,

o    numer faktury,

o    przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta,

o    wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,

2. Reklamacja może być złożona pisemnie na adres Sklepu, e-mailem na adres: reklamacje@swiatlazienek.com.pl  lub osobiście w siedzibie Sklepu (przy ul. Bartyckiej 24/26 pawilon 227).
3. W przypadku złożenia reklamacji Kupujący powinien dostarczyć zakupiony towar na adres Sklepu, chyba że Kupujący został poinformowany przez Sklep o takiej formie rozpatrywania reklamacji, która nie wymaga dostarczenia towaru do Sklepu.
4.
W przypadku, gdy dostarczony produkt ma wady, Klient ma prawo, żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Świat Łazienek XXI w. Anioł Anna niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Świat Łazienek XXI w. Anioł Anna albo Świat Łazienek XXI w. Anioł Anna nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.
5. Jeżeli konsument nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sklep nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby konsumenta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.
6. Konsument traci uprawnienia z tytułu niezgodności zakupionego towaru z umową, jeżeli nie zawiadomi Sklepu o niezgodności zakupionego towaru z umową przed upływem dwóch miesięcy od wykrycia niezgodności. Konsument traci także swoje uprawnienia z upływem dwóch lat od wydania mu towaru.
7. W przypadku umów zawartych z Kupującymi niebędącymi konsumentami stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty związane z reklamacją pokrywa Kupujący niebędący konsumentem.
8. Uprawnienia konsumenta wynikające z niezgodności towaru z umową lub Kupującego niebędącego konsumentem z tytułu rękojmi za wady nie ograniczają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym.
9.
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Świat Łazienek XXI w. Anioł Anna zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie
10. Gwarancja i rękojmia nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniem mechanicznym. Dlatego w chwili odbioru towaru zgodnie z Kodeksem cywilnym art. 545 § 2 nabywca ma obowiązek dokładnie sprawdzić przesyłkę w obecności kuriera jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

11. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje niedopełnienia powyższych zaleceń.

12. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Nabywcy (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

13. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, wszystkie koszty dostawy ponosi Świat Łazienek XXI w. Anioł Anna W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

§ 6
Prawo odstąpienia od umowy i zasady zwrotów

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, koszty zwrotu towaru ponosi konsument (z wyjątkiem kosztów określonych, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz. U. z 2014 r. poz. 827; szczegółowa informacja odnośnie przedmiotowych kosztów:
Zasady odstąpienia od umowy zawartej na odległość oraz przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje. Prawo odstąpienia od umowy

Masz prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym wszedłeś w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Ciebie weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli umowa obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym wszedłeś w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Ciebie weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy (w przypadku rzeczy dostarczanych osobno), bądź po upływie 14 dni od dnia, w którym wszedłeś w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Ciebie weszła w posiadanie ostatniej partii lub części (w przypadku rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach).

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas (Świat Łazienek XXIw. Anioł Anna sklep@swiatlazienek.com.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Możesz skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, abyś wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Tobie prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Tobie wszelkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziłeś się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślesz rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będziesz musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy . Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

UWAGA!

1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

- świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą i zostałeś poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez nas utracisz prawo odstąpienia od umowy;

- w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

-w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

- w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;

- w której wyraźnie zażądałeś, abyśmy do Ciebie przyjechali w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli świadczymy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania zażądałeś, lub dostarczamy rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Tobie w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

-w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

- zawartych w drodze aukcji publicznej,

- o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Ciebie przez nas o utracie prawa odstąpienia od umowy

w szczególności konsument zobowiązany jest do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy), z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy oraz wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, określone są w pouczeniu powyżej

§ 7
Rejestracja i ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe zbierane przez swiatlazienek.com.pl za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO
2. Kupujący wypełniając formularz rejestracyjny w Sklepie lub formularz zamówienia oświadcza, że podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.
3. Zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych, jak i cele ich przetwarzania określa polityka prywatności Sklepu Internetowego
4. Polityka prywatności Sklepu Internetowego wskazuje prawa przysługujące Kupującemu względem jego danych osobowych.


§ 8
Zaufane Opinie: Ceneo
W związku z zawartą pomiędzy Sklepem a Ceneo sp. z o.o. umową powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.


§ 9
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 31 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
2. Niniejszy regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym niebędącym konsumentem jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. W sporach wynikłych w stosunkach z konsumentami właściwy jest sąd dla siedziby pozwanego lub miejsca wykonania umowy.
4. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości można skontaktować się ze Sklepem mailem na adres: sklep@swiatlazienek.com.pl lub telefonicznie pod numerami 501 284 822, 22 559 10 49, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00, a w sobotę od 10.00 do 15.00.
5. Niniejsza wersja regulaminu dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie
www.swiatlazienek.com.pl/pliki/regulamin.pdf od dnia 03.03.2020 r.

Informacje o nowościach i promocjach na twoją skrzynkę e-mail:
Sanswiss Partner
Zakupy na raty
TAX FREE

Obsługa sklepu internetowego

Salon firmowy

Bartycka 24/26 paw. 227
00-716 Warszawa

22 559 10 49 sklep@swiatlazienek.com.pl poniedziałek - piątek 10:00 - 18:00 sobota 10:00 - 15:00

Kamila Kumor

501 284 822 kamila@swiatlazienek.com.pl poniedziałek - piątek 10:00 - 18:00 sobota 10:00 - 15:00

 

Obsługa architektów

Piotr Anioł

516 022 910 piotr@swiatlazienek.eu

Marek Pientka

783 043 083 marek@swiatlazienek.eu

Magazyn

Bartycka 24/26 Hala 100 00-716 Warszawa poniedziałek - piątek 10:00 - 18:00 sobota 10:00 - 15:00